Waarom moet je swill afval scheiden?

Op een milieubewuste manier je bedrijf runnen is niet alleen goed voor je ecologische voetafdruk, het is ook een goed visitekaartje voor je klanten. Het toont namelijk verantwoordelijkheid aan, voor jezelf, voor de klanten en ook veel grootschaliger: voor de rest van de wereld. Het principe dat wanneer iedereen een beetje meehelpt, er enorm grote stappen gezet kunnen worden, geldt namelijk wel, en zeker bij een groter bedrijf. Om zelf daar stappen in te ondernemen is ook een goede aanmoediging voor andere bedrijven om het zelfde te doen: andere bedrijven willen namelijk niet achter komen te lopen als het gaat over milieubewuste keuze. Het voortouw nemen kan daarom hele positieve gevolgen hebben voor je bedrijf. Afval scheiden doe je misschien thuis al, maar ook binnen het bedrijf is dit erg belangrijk. Een swill container kan hier enorm aan bijdragen, hieronder lees je waarom.

Organisch afval bedrijf

In steeds meer huishoudens wordt er rekening gehouden met het bewaren van swill afval. Swill afval zijn eigenlijk alle etensresten die bewaard kunnen worden. Er is een verschil tussen groen afval en swill afval. Bij Swill afval gaat het namelijk om organisch materiaal dat op een hele andere manier gerecycled wordt dan groen afval. Dat het organisch afval betreft zegt iets over de manier waarop het afval degradeert. Dit gebeurt namelijk op een natuurlijke manier. Het breekt zichzelf af, en dit geeft ook het grote verschil aan met andere afvalstromen. Groen afval zou zichzelf wel af kunnen breken, maar het gebeurt veel langzamer dan bij swill afval. En bij andere afvalstromen gebeurt het eigenlijk helemaal niet.

Afval scheiden

Juist om deze reden is het van belang om dit afval te scheiden. De reden van afval scheiden heeft te maken met de verschillende processen waarin afval verwerkt kan of moet worden. Waar de ene afval stroom vrijwel geen mogelijkheden tot verwerken biedt, is dat bij een andere afvalstroom juist het geval. Als deze afvalstromen bij elkaar terecht komen blijven er kansen liggen en wordt het verwerken een stuk vervuilender.

Compost

Swill afval kan gebruikt worden voor compost. Compost is enorm voedzaam materiaal dat gebruikt wordt in de agrarische sector. Het is een bodem waarop veel kan groeien en dat een bodem kan helpen om gezonder te worden. Bovendien is het biologisch materiaal, waardoor je met  het scheiden van swill afval ook een steentje bijdraagt aan het milieu. Deze manier van afval scheiden is heel toegankelijk, je hoeft enkel een andere lege prullenbak in de keuken te zetten en je kookresten hierin te gooien.

Geef een reactie